Grønlands indlandsis

Lær om den mægtige Indlandsis, dens dynamiske kræfter og dens betydning for det globale havniveau.

 Den tilhørende øvelse indeholder regneopgaver med tilhørende svarark til læreren. Lektionen indeholder desuden muligheder for eleverne til selv at arbejde videre med emnet.

 Centrale færdigheds- og vidensområder: “Jordkloden og dens klima”.

Varighed inkl. øvelser: 2 lektioner.

7.-9. klassetrin

Grøndlands indlandsis relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Istiden
Havniveauforandringer i Danmark gennem 15.000 år
Fortidens klimaforandringer
Klimamaskinen

Junior-Geologernes hæfte:

Istiden
– en kort introduktion

Grønlands Indlandsis lektion

Øvelse 1: Beregn Indlandsisens størrelse

Øvelse 1: svarark

Øvelse 2: Måling af isens flydning

Øvelse 2: svarark

Øvelse 2: bilag til svarark