Junior-Geologernes to pædagogiske hæfter skal give naturfagslærere, skoleelever, naturvejledere og øvrige interesserede en kort introduktion til Danmarks geologi – både den dybere undergrund og istiden. Hæfterne er lavet af forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Københavns Universitet og giver den nyeste sammenstilling af mangeårig forskning i Danmarks geologiske fortid.

Bemærk at museer og lignende jvf. aftale med Nordea-Fonden gerne må sælge hæfterne til den pris, de har kostet at få printet.