Klimamaskinen

Lær om indstråling og drivhusgassers betydning for klimasystemet og forstå hvordan ændringer i atmosfærens kuldioxidindhold gennem geologisk tid har haft stor betydning for jordens klima og havniveau.

 De tilhørende øvelser indeholder opgaver om stråling og kuldioxid og giver god mulighed for at perspektivere nutidens klima og havniveauforandringer.

 Centrale færdigheds- og vidensområder: “Jordkloden og dens klima”.

Varighed inkl. øvelse: 2 lektioner.

7.-9. klassetrin

Klimamaskinen relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Fortidens klimaforandringer
Kulstofkredsløbet- en kort forklaring
Livets udvikling og masseuddøenden del 2

Junior-Geologernes hæfte:

Danmarks Geologi

– en kort introduktion

    Klimamaskinen lektion

    Lektionsøvelsen – til print

    Lektionsøvelsen: svarark