Kulstofkredsløbet – en kort forklaring

Når man skal lære om klima og nødvendigheden af grøn omstilling, er det godt med en grundlæggende forståelse af, hvorfor forbrug af fossile brændsler er skadeligt.

Centrale færdigheds- og vidensområder: “Jordkloden og dens klima” og “Naturgrundlag og levevilkår”.

Varighed: ½ lektion

6.-9. klassetrin

Kulstofkredsløbet
– en kort forklaring lektion

Kulstofkredsløbet – en kort forklaring relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Klimamaskinen
Livets udvikling og masseuddøenden del 2
Livets udvikling og masseuddøenden del 1

Junior-Geologernes hæfte:

Danmarks Geologi

– en kort introduktion