Grundvand og klimaforandringer

Lær om sammenhæng mellem grundvandsdannelse og geologi. Forstå hvorfor grundvandet er en vigtig ressource og få indblik i hvilken indflydelse kommende klimaændringer har på grundvandsdannelsen.

 I den tilhørende øvelse får eleverne lejlighed til selv at regne på ændringerne i grundvandsdannelse med udgangspunkt i et konkret Excel-datasæt. Lektionen indeholder desuden flere muligheder for eleverne til selv at arbejde videre med emnet f.eks. i forbindelse med den fællesfaglige afgangsprøve.

 Centrale færdigheds- og vidensområder: “Jordkloden og dens klima” og “Naturgrundlag og levevilkår”.

Varighed inkl. øvelse: 2- 3 lektioner.

7.-9. klassetrin

Grundvand og klimaforandringer relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Jordvarme
Grønlands indlandsis
Lagring i undergrunden
Geotermi

Grundvand og klimaforandringer lektion

Data til lektionsøvelse