Jakob Kidmose

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)  

Jacob er hydrogeolog og forsker i hvor og hvor meget grundvand der dannes, samt hvordan det strømmer rundt i undergrunden.

 Hvorfor valgte du at arbejde med geologi?

Jeg arbejder med geologi fordi jeg er meget interesseret i naturen. Desuden benytter geologer sig hele tiden af andre naturvidenskabelige discipliner som biologi, fysik, matematik og kemi. Geologi er også meget samfundsrelevant, da geologi går ud på at kortlægge og forstå råstoffer som vand, metaller, mineraler og sjældne jordarter. Uden disse råstoffer ville vi mangle de fleste af de ting vi omgiver os med og bruger i hverdagen. Fx bygninger, veje, computere, mobiltelefoner, biler, cykler, plastik og mange andre ting.