Sand og grus ressourcer i Danmark

Lær om den geologiske dannelse af grus og sand ressourcer og hvor i landskabet vi kan udgrave dem. Forstå hvordan vi bruger sand og grus i industrien.

 Lektionen indeholder mulighed for eleverne til selv at arbejde videre med emnet.

 Centrale færdigheds- og vidensområder: “Naturgrundlag og levevilkår”

Varighed: 1 lektion.

6.-8. klassetrin

Sand og grus ressourcer i Danmark lektion

Sand og grus ressourcer relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Istiden
Råstoffer
– forbrug og verdensmål
Råstoffer – jern og kobber
Havets geodiversitet
Kystdynamik

Junior-Geologernes hæfte:

Istiden
– en kort introduktion