Havets geodiversitet

Alle kender begrebet biodiversitet, langt færre har hørt om geodiversitet. Lær om diversiteten af den ikke-levende del af naturen; mineraler, sedimenter, landskabsformer, processer o.s.v. Forstå at kortlægning og viden om geodiversitet i havet er vigtig, da havbunden forsyner os med ressourcer.

 Lektionen indeholder mange muligheder for at udforske geodiversitet i nærområdet på land og ved havet, samt mulighed for eleverne til selv at arbejde videre med emnet.

 Centrale færdigheds- og vidensområder: “Naturgrundlag og levevilkår”

Varighed: 1 lektion.

7.-9. klassetrin

Havets geodiversitet relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Kystdynamik
Sand og grus ressourcer
i Danmark
Råstoffer
– forbrug og verdensmål

Havets geodiversitet lektion

Lektionsøvelsen – til print