Om projektet

Junior-Geologerne skal gøre unge dygtige til geologi

Junior-Geologerne er et 3-årigt projekt, som skal formidle geologi til børn og unge og få dem ud i det fri. Projektet har sit udspring i Helsingør Kommune, med Geopark Odsherred og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) som tætte sparringspartnere, og skal komme andre kommuner og mange børn i Danmark til gode fremover. Projektet er støttet af Nordea-Fonden.

Det danske landskab gemmer på spændende fortællinger om naturens stærke kræfter, skjulte ressourcer og Danmarks vilde fortid, som kalder på udforskning med øjnene og de bare næver godt nede i jorden. Projektets formål er, at den geologiske viden skal formidles på en engagerende måde til Danmarks unge, så de vil opleve en større naturforståelse og opnå kompetencer der er relevante for den grønne omstilling.

Junior-Geologerne vil derfor forene naturvejledningen og folkeskolen i landets kommuner i en indsats, der sigter mod at styrke begge parters geologiske fagviden og give dem redskaber til at engagere børn og unge i undersøgende geologiske udendørs aktiviteter.

Projektet gør brug af stærke kompetencer inden for geologien

Projektet vil bygge bro fra forskningsverdenen ind i folkeskolens naturfagsundervisning og derfor udvikles undervisningsmaterialet af forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (KU), Globe (KU), Institut for Geoscience (AU) i samarbejde med Det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed (Astra) og Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC).

Projektet samarbejder med 14 geologiske formidlingscentre og fra sommeren 2020 vil knap 48 naturvejledere fra 33 kommuner teste det udviklede materiale med deres respektive skolenetværk og give feedback, så der kan sikres udvikling af et godt produkt til glæde for landets øvrige børn og unge.

 

Kontakt

Projektleder Camilla S. Andresen
info@junior-geologerne.dk