Mineralske råstoffers dannelse: Jern og kobber

Lær om geologien bag mineralske råstofforekomsters dannelse og hvordan dette styrer geografisk placering af minedrift. Forstå hvordan råstoffer bearbejdes og hvorfor de er uundværlige i det moderne samfund.

Centrale færdigheds- og vidensområder: “Naturgrundlag og levevilkår” og “Globalisering”.

Varighed: 2 lektioner.

7.-9. klassetrin

Råstoffer – jern og kobber lektion

Råstoffer – Jern og kobber relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Råstoffer
– forbrug og verdensmål
Sand og grus ressourcer
i Danmark
Jordens opbygning
Bjergartscyklus