Råstoffer – forbrug og FN’s verdensmål

Lær om mineralske råstoffer i kontekst af cirkulær økonomi, bæredygtighed og FN’s verdensmål 12 (forbrug og ansvarlig produktion) og forstå hvorfor forbruget af disse råstoffer vokser.

 Lektionen indeholder øvelser, hvor eleverne får lejlighed til selv at regne på råstofforbrug ved produktion af solceller, vindmøller og smartphones.

 Centrale færdigheds- og vidensområder: “Naturgrundlag og levevilkår” og “Globalisering”.

Varighed inkl. øvelser: 2 lektioner.

7.-9. klassetrin

Råstoffer – forbrug og FN’s verdensmål relaterer sig til disse andre lektioner fra Junior-Geologerne

Sand og grus ressourcer
i Danmark
Råstoffer – jern og kobber
Jordens opbygning

Råstoffer – forbug og verdensmål lektion

Lektionsøvelsen – til print