Om lektionerne

Projektet her er specifikt rettet mod at bruge geologi som en fællesnævner for de tre naturfag.

Alle lektioner indeholder større eller mindre opgaver til eleverne undervejs. I visse tilfælde medfølger der også en ekstrafil med ekstra-øvelser.

Lektionerne henvender sig til udskolingen og kan indgå i mange forskellige fællesfaglige forløb. De fleste lektioner indeholder ideer til elevernes egne undersøgelser i lokalområdet og lektionerne kan fungere som afsæt for at inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

Lektionerne har indbyrdes god synergi og vil i kombination med hinanden oftest kunne dække læringsmål fra alle tre naturfag. Du har mulighed for at bruge søgefeltet for at finde lektioner inden for de centrale videns og færdighedsmål “Naturgrundlag og levevilkår“, “Demografi og erhverv“, “Jordkloden og dens klima“, “Globalisering“, “Evolution“ eller “celler, mikrobiologi og bioteknologi“.

Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe, som har udarbejdet Naturvidenskabens ABC. I denne inspirationstekst indgår 10 erkendelser, som kan pejle naturfagslæreren henimod en holistisk, relevant og spændende naturfagsundervisning. Geologien falder naturligt ind under mange af erkendelserne; heriblandt “Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt“, “Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system“, “Jordens ressourcer er begrænsede“, “Naturen har høj grad af biodiversitet“, “Alt liv har udviklet sig gennem evolution“ og “Fundamentale fysiske natur kræfter virker overalt i universet“.

 

Det giver god mening at danske skoleelever skal lære en masse om geologi.