Claus Becher Ditlefsen

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Claus forsker i at kortlægge hvor i undergrunden, man kan udtrække energi, som kan bruges til opvarmning og/eller køling af boliger og industribyggeri. På den måde er hans viden om lagenes fordeling i Danmarks undergrund med til at hjælpe med at begrænse den globale opvarmning. 

Kan du huske et tidligt minde om geologi?

’’Som barn rendte jeg rundt sammen med mine kammerater i de skovklædte bakker uden for byen og gravede bl.a. underjordiske huler. Jeg synes det var særlig interessant, når vi kom til steder hvor der i forvejen var gravet grus, så man kunne se de forskellige lag, som landskabet var bygget op af.’’