Sofie Lindström

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Sofie forsker i hvordan hurtige klimaændringer, f. eks. som følge af store vulkanudbrud, påvirker livet på jorden. Det gør hun ved at studere sporer og pollen fra planter på land, og planteplankton der levede i hav eller ferskvand. Dette kan hjælpe os med at forstå hvor følsom naturen er og hvordan den vil påvirkes af fremtidens klimaforandringer.

Viste du, at du ville være geolog, da du gik i skole?

”Nej, jeg tænkte at jeg ville være læge eller forske i astronomi eller biologi. Jeg havde ingen idé om hvad geologi egentlig handler om, men jeg kunne god lide alt slags naturvidenskab. Men da jeg var barn, legede vi ved nogle klipper, som findes i den by i Sverige, hvor jeg er vokset op. Vi klatrede på dem og brugte sten fra dem i vores leg. Nu forsker jeg blandt i lige netop disse klippelag, som stammer fra tiden lige efter én af de største masseuddøender i livets historie!”