Camilla S. Andresen

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Camilla forsker i hvordan klima og havstrømme har ændret sig igennem de seneste tusinder af år. Hun er særligt interesseret i at vide hvordan indlandsisen har reageret på fortidens naturlige og menneskabte klimaforandringer, så vi kan blive klogere på hvor følsom Indlandsisen vil være i fremtidens varmere klima. Hun laver forskningen ved at analysere mudder opboret fra havet i Nordatlanten og omkring Grønland.

 Kan du huske et tidligt minde om geologi?

 ’’Som tre-årig fik jeg et postkort fra Natural History Museum i London med en tegning af en kæmpestor dinosaur på. Det førte til et tilbagevendende natligt mareridt om, at dinosauren kom bumlende ned ad vejen for at spise mig, mens jeg sad og legede med biler i sandkassen. Det har jeg grint meget af, da jeg under geologistudiet fandt ud af at motivet på postkortet var en Diplodocus  – som var planteæder!’’