Mette Olivarius

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Mette forsker i at finde ud af hvor sandkornene i den danske undergrund stammer fra og hvordan de er blevet omdannet til sandsten. Dette kan bruges til at udpege hvor vi kan lagre varme og CO2 og udvinde geotermisk energi.

 Hvorfor valgte du at arbejde med geologi?

”Som barn overtalte jeg tit mine forældre til, at vi skulle tage til stranden for at samle sten i vandkanten. Men jeg blev så skuffet når de tørrede, fordi de flotte farver blegnede, så jeg lakerede dem, for at de skulle se våde ud. Jeg lavede en stenstrand med dem i min vindueskarm hvor jeg sad og drømte om de mægtige iskapper, der engang har transporteret stenene til Danmark og besluttede, at når jeg bliver stor vil jeg være geolog og finde ud af hvor alle stenene stammer fra.”